شهرداری شهر سروستان


چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400

آگهی مناقصه نوبت اول حجمی خدمات شهر و خدمات عمومی سال 97
    
تعداد بازدید: 1192
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1396/11/29

شهرداري سروستان در نظر دارد برابر مجوز شماره 618 مورخه 15/11/96 شوراي محترم اسلامي شهر سروستان انجام خدمات شهر )تنظیف و جمع آوري زباله هاي سطح شهر سروستان(  و خدمات عمومي را به پایین ترین قیمت پیشنهادی بصورت حجمي به تفکیک به افراد واجد شرایط داراي رتبه بندي و طرح طبقه بندي مشاغل کارگري مورد تایید اداره کل کار و امور اجتماعي واگذار نماید.

   تعداد 5 فایل اسناد مناقصه به صورت پیوست در پایین هم صفحه قرار گرفته است                                        

 

از   1   رای
6

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس