شهرداری شهر سروستان


چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400

آگهی مزایده نوبت اول ده قطعه زمین های چاه سرخ( بدیهی) بهمن 96
    
تعداد بازدید: 1007
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1396/11/14

شهرداري سروستان در نظر دارد برابر مجوز شماره 483 مورخه 4/9/96 شوراي محترم اسلامي شهر سروستان و ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و در جهت تكميل پروژه هاي عمراني شهر نسبت به فروش تعداد ده  قطعه از املاك تحت پلاک 41 چاه سرخ برابر قيمت كارشناسي و به صورت مزايده كتبي با شرايط ذيل اقدام نمايد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

آگـــهي مزايده

       شهرداري سروستان در نظر دارد برابر مجوز شماره 483 مورخه 4/9/96 شوراي محترم اسلامي شهر سروستان و ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و در جهت تكميل پروژه هاي عمراني شهر نسبت به فروش تعداد ده  قطعه از املاك تحت پلاک 41 چاه سرخ برابر قيمت كارشناسي و به صورت مزايده كتبي با شرايط ذيل اقدام نمايد.

شرايط :

1- قطعات موردنظر به بالاترين قيمت پيشنهادي و به صورت نقدي فروخته خواهد شد.

2- پيشنهاددهندگان موظفند ده درصد قيمت پايه را به عنوان سپرده شركت در مزایده به حساب 0106739858005 بانك ملي شعبه سروستان واريز نمايند. شركت كنندگان در مزایده بايد اسناد مزایده و پيشنهادي خود را در پاكتهاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين :  فيش بانكي (پاكت الف) ، پیشنهاد قیمت  ( پاكت ب ) و اسناد مزایده ( پاكت ج ) بگذارند و همه پاكتها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند و حداكثر تا پایان وقت اداری مورخه 21/11/96  به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

3- حضور شركت كنندگان در جلسه رسيدگي به پيشنهادات كه در تاريخ 23/11/96   رأس ساعت 16 عصر تشكيل خواهد شد آزاد مي باشد.

4- متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به دبيرخانه شهرداري و یا سایت شهرداری سروستان www.sh-sarvestan.ir  مراجعه نمايند.

  5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

6- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده است.

7- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

8- به پیشنهاداتی که فاقد فیش بانکی و مخدوش و یا بدون قیمت پیشنهادی باشد یا بعد از تاریخ اعلام شده تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد./

 

 

محمدحسین هادی پور   شهردار سروستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                آگهي مزايده

 

شهرداري سروستان در نظر دارد برابر برابر مجوز شماره 483 مورخه 4/9/96  شوراي محترم اسلامي شهر سروستان و ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و در جهت تكميل پروژه هاي عمراني شهر نسبت به فروش تعداد ده قطعه از املاك تحت پلاک 41 چاه سرخ برابر قيمت كارشناسي و به صورت مزايده كتبي با شرايط ذيل اقدام نمايد.

شرايط :

1- قطعات مورد نظر به بالاترين قيمت پيشنهادي و بصورت نقدی فروخته خواهد شد.

2- پيشنهاددهندگان موظفند ده درصد قيمت پايه را به عنوان سپرده شركت در مزایده به حساب 0106739858005 بانك ملي شعبه سروستان واريز نمايند. شركت كنندگان در مزایده بايد اسناد مزایده و پيشنهادي خود را در پاكتهاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين :  فيش بانكي (پاكت الف) ، پیشنهاد قیمت  (پاكت ب ) و اسناد مزایده ( پاكت ج ) بگذارند و همه پاكتها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند و حداكثر تا پایان وقت اداری مورخه 21/11/96  به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

3- حضور شركت كنندگان در جلسه رسيدگي به پيشنهادات كه در تاريخ  23/11/96 راس ساعت 16 عصر تشكيل خواهد شد آزاد مي باشد.

4- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي تا تا پایان وقت اداری مورخه 21/11/96 به دايره فني شهرداري مراجعه و از وضعيت زمين مورد تقاضا با خبر شوند.

5- به پيشنهاداتي كه فاقد فيش بانكي ، مخدوش و يا بدون قيمت پيشنهادي باشد و يا بعد از تاريخ اعلام شده تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- مبلغ واريزی بابت سپرده کسانی که در مزايده برنده نشده اند ( نفرات چهارم به بعد)‌پس از برگزاری جلسه مزايده مسترد خواهد شد.

7- چنانچه برنده مزايده اعلام  انصراف نمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و به ترتيب نفرات دوم يا سوم برنده مزايده شناخته خواهند شد.

8- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

9- پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به درج آگهي و نقل و انتقال به عهده برنده مزايده خواهد بود.

10- مشمولين قانون منع مداخله در معاملات دولتی حق شرکت در آگهی را ندارند.

11- در صورت كم يا زياد شدن متراژ زمين هر يك از طرفين ( شهرداري يا برنده مزايده) موظف به پرداخت مابه التفاوت به قيمت مبايعه نامه مي باشند.

12- در صورتیکه خریدار قسمتی از مبلغ زمین برنده شده را پرداخت نماید ولیکن جهت پرداخت مابقی اقدام ننماید کلیه پرداختیها بصورت یک طرف به نفع شهرداری ضبط و معامله فسخ می گردد.

13- برنده مزايده مي بايست حداكثر ظرف مدت يك هفته به شهرداري مراجعه و مبلغ زمين را به صورت نقدي به حساب شهرداري واريز نمايد.

 

 

محمدحسین هادی پور  شهردار سروستان

 

 

 

 

 

 

شماره قطعه

مساحت زمین

آدرس

از قرار هر مترمربع قيمت واحد پيشنهادي (ريال)

توضیحات

78

275 مترمربع تحت پلاک 41 چاه سرخ

کوچه 10 و 12 متری

1150000

فاقد سند مالكيت  و داراي نقشه تفكيكي تائيد شده از طرف شهرداري

99

5/239 مترمربع تحت پلاک 41 چاه سرخ

کوچه 8 و 10 متری

1100000

فاقد سند مالكيت  و داراي نقشه تفكيكي تائيد شده از طرف شهرداري

102

5/283 مترمربع تحت پلاک 41 چاه سرخ

کوچه 10 و 12 متری

1100000

فاقد سند مالكيت  و داراي نقشه تفكيكي تائيد شده از طرف شهرداري

134

220 مترمربع تحت پلاک 41 چاه سرخ

خیابان 16 متری

1000000

فاقد سند مالكيت  و داراي نقشه تفكيكي تائيد شده از طرف شهرداري

135

220 مترمربع تحت پلاک 41 چاه سرخ

خیابان 16 متری

1000000

فاقد سند مالكيت  و داراي نقشه تفكيكي تائيد شده از طرف شهرداري

136

220 مترمربع تحت پلاک 41 چاه سرخ

خیابان 16 متری

1000000

فاقد سند مالكيت  و داراي نقشه تفكيكي تائيد شده از طرف شهرداري

137

220 مترمربع تحت پلاک 41 چاه سرخ

خیابان 16 متری

1000000

فاقد سند مالكيت  و داراي نقشه تفكيكي تائيد شده از طرف شهرداري

138

220 مترمربع تحت پلاک 41 چاه سرخ

خیابان 16 متری

1000000

فاقد سند مالكيت  و داراي نقشه تفكيكي تائيد شده از طرف شهرداري

139

220 مترمربع تحت پلاک 41 چاه سرخ

خیابان 16 متری

1000000

فاقد سند مالكيت  و داراي نقشه تفكيكي تائيد شده از طرف شهرداري

140

220 مترمربع تحت پلاک 41 چاه سرخ

خیابان 16 متری

1000000

فاقد سند مالكيت  و داراي نقشه تفكيكي تائيد شده از طرف شهرداري

 

 

 

از   0   رای
0

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس