شهرداری شهر سروستان


یکشنبه 3 مرداد 1400

مشــاهده ســــایر خدماتـــــ

جدیدترین خبرهــــا

 خبرهــــا

سخن شهــــردار

احمدرضا باقری شهردار سروستان

سخن شهردار

احمدرضا باقری شهردار سروستان

خداوندا ، توفيقی عطافرماكه غيرازراه تو طریقی نپوئيم وجز رضای تو طلب نکنيم.انجام خدمت نعمتی است عظيم كه بدون توفيق و خواست خدا وند مقدورنگردد وموفقيت در انجام كارهامگردرسايه همكاری و همدلی همراهان وهمکاران بخصوص اعضای محترم شورای اسلامی شهر سروستان و همچنین مسئولین استانی ميسورنبوده و نخواهد بود. در سالی كه به عنوان سال حمایت از كالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است با عنایت خداوندمتعال همراه وهمدوش با شورای اسلامی شهر، حمایت مردم فهيم وشریف عزم راسخ داشته ؛ مشا رکت در اجرا ی طرحهای عمرانی وبهبود عبور و مرور شهری با ایجاد زیر ساختها و تاسیسات شهری مورد نیاز آن هم در افق زمانی (کوتاه – میان و بلند مدت ) شاهد شکوفایی وتوسعه عمران و آبادانی هر چه بيشتر در سطح شهر سروستان باشيم همكاری هر چه بيشتر با شهرداری خواسته ماست و امیدوارم با ارائه نقطه نظرات خود ما را در ارائه خدمات همراهی نمایید تا شهری درخوروشايسته از همه جهات برای شهروندان ایجادنمائيم و مارا در این امر خير یاری کنید چرا كه هيچ كار خيری در نزدخداوند متعال بی پاسخ نخواهد ماند . اصولًا شهررا به مثابه یك سيستم پيچیده ای می دانندكه درآن مسائل گوناگون و تخصص های مختلف دخيل می باشند لذا جهت نظم دهی و رسیدن به هدف و نتيجه نهائی مطلوب ؛ نیازمند یك برنامه ريزی كارشناسی شده ؛ به دور از آزمون وخطا ؛ صحيح و اصولی هستيم برنامه ريزی هنگامی توجيه پذیراست كه سودمندی آن بيش از هزینه های آن باشد. به وجود آوردن شرايطی درشهركه بتوان كليه نیازهای روزمره شهروندان را به نحو احسن پوشش داد امكان پذیرنيست مگربا هماهنگی بین ارکان مدیریتی شهر، تلاش و پشت كار پرسنل خدوم شهرداری و حمایت شهروندان بسیار با فرهنگ سروستان و ارائه راه كارها و پيشنهادات سازنده.". ***شهر را شهروند می سازد*** شهر خوب یافتنی نیست ؛ ساختنی است"** امیدواريم درسايه توجهات الهی وحمایت مسئولین و همراهی وهمدلی شما همشهریان مهربان ودلسوزدرآینده شاهدخدمات بيشتروبهتروشکوفائی هرچه تمام ترشهرمان باشيم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته احمد رضا باقری شهردار سروستان

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس